50

آدرس کارخانه : آذربایجان غربی، ارومیه،اول جاده مهاباد فلکه آذربایجان، خیابان کشاورز، شرکت شهدآب

phone

8 - 33387003 - 044

fax

33387009 - 044

mappin

85493 - 57141

mail

info@shahdaab.com